Dato
07/11-2004
Forfatter
Bestyrelsen
Titel
Regelsæt for træf
Emne
Diverse

Husregler i forbindelse med træf afholdt af Silkeborg Net Gruppe.

Ansvar
Deltagelse i træf er på eget ansvar.

Udstyr
Ingen må under nogen omstændigheder røre ved foreningens video-, audio- eller netværksudstyr eller dettes opstilling, uden udtrykkelig godkendelse fra bestyrelsen.

Erstatning
Evt. skade på foreningens udstyr erstattes af skadevolderen.

Virus og Nukes
Bevidst benyttelse af vira, nukes eller anden form for destruktiv virksomhed vil straks medføre bortvisning og evt. erstatningskrav.

Højttalere
Vi ser gerne at der benyttes hovedtelefoner. Medbringes der alligevel højttalere, skal man skrue ned, såfremt der bliver bedt om det.

Tyveri
Skulle det ske, at vi tager nogen i at stjæle fra andre, bliver politiet omgående tilkaldt. Foreningen kan på ingen måde holdes ansvarlig for hverken hardware, software eller andre medbragte ting under arrangementernes afvikling.

Alkohol
Det er ikke tilladt at drikke hverken øl, vin eller spiritus, ligesom vi ikke vil se nogen former for stoffer eller lignende.

Rygning
Rygning er tilladt udenfor.

Køkken
Hvis der er køkken til rådighed på træfstedet, vil det normalt være tilladt at bruge det - hvis man kan finde ud af at gøre rent og rydde op efter sig. Det er ikke tilladt at tilslutte toaster, elkedel, kaffemaskine, køleskab eller lignende.

Pant på flasker
Der betales ikke pant, så aflever flasker tilbage.

Oprydning
Vi forventer at deltagerne løbende holder deres plads ryddelig, ligesom man selvfølgelig rydder op på sin plads når man forlader træffet.

Overtrædelse
Bestyrelsen har det sidste ord i ethvert tvivlsspørgsmål. Overtrædelse af husreglerne eller henstillinger fra bestyrelsen kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

Bestyrelsen