Dato
04/04-2001
Forfatter
Bestyrelsen
Titel
Husregler i klublokalet
Emne
Diverse

Husregler i forbindelse med ophold i klublokalet.

Ansvar
Alle befinder sig i huset på eget ansvar.

Udstyr
Ingen må under nogen omstændigheder røre ved foreningens video-, audio- eller netværksudstyr eller dettes opstilling, uden udtrykkelig godkendelse fra bestyrelsen eller hjælpegruppen.

Erstatning
Evt. skade på foreningens udstyr erstattes af skadevolderen.

Virus og Nukes
Bevidst benyttelse af vira, nukes eller anden form for destruktiv virksomhed vil straks medføre bortvisning og evt. erstatningskrav.

Højttalere
Det foretrækkes, at der benyttes hovedtelefoner. Medbringes der alligevel højttalere, skal man skrue ned, såfremt der bliver bedt om det.

Tyveri
Skulle det ske, at nogen tages i at stjæle fra andre eller foreningen, bliver politiet omgående tilkaldt. Foreningen kan på ingen måde holdes ansvarlig for hverken hardware, software eller andre medbragte ting under arrangementernes afvikling.

Rusmidler
Med undtagelse af særlige lejligheder er det ikke tilladt at drikke hverken øl, vin eller spiritus. Alle former for stoffer og lignende er bandlyst. Rygning er tilladt udenfor.

Køkken
Det er tilladt at bruge køkkenet, hvis man kan finde ud af at gøre rent og rydde op efter sig. Det er ikke tilladt selv at tilslutte toaster, elkedel, kaffemaskine, køleskab eller lignende.

Pant på flasker
Der betales ikke pant, så flasker skal afleveres tilbage.

Oprydning
Det forventes at alle løbende rydder op efter sig selv.

Overtrædelse
Bestyrelsen og hjælpegruppen har det sidste ord i ethvert tvivlsspørgsmål. Overtrædelse af husreglerne eller henstillinger fra bestyrelsen og hjælpegruppen kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

Brugerbetaling
Visse områder i huset er pålagt brugerbetaling. Det forventes at man selv kan finde ud af at betale de pågældende beløb, når man benytter disse områder.

Overordnet ansvar
En overordnet ansvarlig fra bestyrelsen eller hjælpegruppen skal altid være i huset, såfremt der er andre tilstede.

Bestyrelsen