Dato
23/11-2001
Forfatter
Bestyrelsen
Titel
Deltagerkontrakt
Emne
Diverse

Information om deltagerkontrakten

Kontrakten er sammenstykket i forlængelse af episoden med CompuClub kontra APG (se andet steds på siden).

Bestyrelsen har i bred enighed besluttet, at vi som forening er nødt til at tage dette skridt, da hverken bestyrelse eller uskyldige vil retsforfølges/dømmes for noget man ikke har gjort eller end ikke kendte til.

Formålet er i korte træk, at man med den underskrevne deltagerkontrakt, erklærer sig selv som eneste ansvarlige for det materiale, man måtte slæbe til eller fra spilletræf. Dette ansvar dækker alt, evt. sigtelse, dom, økonomiske udgifter mm. Med andre ord frasiger foreningen/bestyrelsen sig ALT ansvar for medbragt udstyr og påtager sig kun det fulde ansvar for foreningens eget udstyr.

På kontrakten er der endvidere et felt med udløbsdato. Dette felt gør kort fortalt, at man kun hæfter for sit materiale i den tid man deltager på netværket og så længe datoen holder.

Deltageren kan til hver en tid annullere kontraktens gyldighed ved kontakt til bestyrelsen. Deltageren kan dog først opkoble sig/deltage på netværket igen ved underskrift og aflevering af ny kontrakt til en af arrangørerne/bestyrelsen.

Desuden skal man have myndig underskrift, dvs. over 18 år eller forældres eller værges underskrift.

Alt dette er desværre nødvendigt og vi håber at man ser det som et løft af foreningens interesser og ikke et snigløb på deltagerne.

Deltagerkontrakten (PDF)

Bestyrelsen