Dato
24/02-2011
Forfatter
Bestyrelsen
Titel
Generalforsamling 2010 - afholdt 2011
Emne
Referat

Ved NT80 blev der afholdt generalforsamling for 2010

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Jonas blev valgt.

2. Formandens beretning
Vi startede godt ud med et velbesøgt træf i januar sidste år, hvorefter resten af træffene har været meget svingende med hensyn til deltagerantal. NT79 var for eksempel meget lille men hyggeligt. Vi har bestemt os for at give det en skalle, så vi fremadrettet forhåbentlig kan få træf der er lige så velbesøgte som NT80, hvilket vi håber på at folk bakker op om. Jo flere nye folk jo bedre.

Klubaftenerne kører rigtig godt og der er fast 10-15 mennesker i klub. Til info kan det siges, at klubaftener officelt starter klokken 19:00.

Vi har i det foregående år købt en ny projektor med det primære formål at vise film. Vi har derudover købt dele til en ny server, samt kabeltester, tang, kabler og andet.

Arbejdet på en ny hjemmeside, der skal erstatte den 11 år gamle hjemmeside vi bruger nu, er så småt påbegyndt. Forslag til den nye hjemmeside modtages meget gerne. Vi har derudover igangsat arbejdet med sms-tilmelding og andre tiltag.

Flemming overtager ledelsen af hjælpegruppen, hvorfor man skal tage fat i ham, hvis man er interesseret i deltagelse i denne.

3. Fremlæggelse af regnskabet
Regnskabet for 2010 er ganske småt; 80 bilag alt i alt. Den største omkostning i 2010 var indkøb af nyt udstyr, og den største post på udstyrslisten er den nye projektor, der kostede ca. 4200,-.
Til sammenligning koster internetforbindelsen os ca. 4500,- årligt.

Vi har tidligere haft et dårligt bodsalg og rod i betalingerne, hvilket ser ud til at være løst nu. Boden bliver brugt
relativt flittigt og vi har nedbragt fejlprocenten betragteligt, f.eks. ved at gøre det muligt at købe tre colaer for 20,-.

Kontingentet repræsenterer under 3000,- i budgettet og entré repræsenterer ca. 11.000,-.
Fra 2009 blev overført ca. 12.000,- og saldoen et pt. ca. 10.500,-, hvorfor vi har et underskud på balancen på ca. 1500,-, hvilket ikke er meget, det købte udstyr taget i betragtning.

Vi er begyndt at lave tysklandsture og små hyggetræf for bestyrelsen og hjælpegruppen. Dette håber vi får flere til at ønske at involvere sig i hjælpegruppe- eller bestyrelsesarbejdet.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet bliver på 120kr, som det har været i de sidste mange år.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Vi introducerer næstformand som en ny post og fjerner til gengæld tekniker posten.
Formanden varetager stadig kontakten udadtil med kommune, medlemmer, eventuel presse osv., mens næstformanden fungerer som indpisker indadtil.

Formand (valgt for to år): Jonas Skou
Næstformand: Bjarne Højgaard-Rasmussen
Sekretær: Lars Mikkelsen
Alm. bestyrelsesmedlem: Dan Christensen
Alm. bestyrelsesmedlem: Martin Madsen
Suppleant: Thomas Johansen
Suppleant: Henrik Burslund

Robert Thygesen blev sidste år valgt som kasserer for to år, hvorfor han stadig fungerer som kasserer i mindst et år endnu.

6. Valg af revisor
Flemming Madsen og Lars Thomsen har indvilget i at være revisorer.

7. Eventuelt
KO forespurgte om muligheden for at udvide bodudvalget med Pepsi Twist. Dette tages op til overvejelse.

Lars Søe Mikkelsen

Bestyrelsen