Dato
11/09-2011
Forfatter
BJarne
Titel
Bestyrelsesmøde 7/9-11
Emne
Bestyrelsesmøde 7/9-11Til stede: Jonas, Robert, Bjarne, Thomas, Martin, Dan og Burs.
Afbud: Lars

 1. Valg af dirigent
 2. Økonomi
 3. NT 83
 4. NT 84
 5. Internet
 6. Fælles Rengøring
 7. Fokus på opgaver
 8. Evt.

 1. Valg af dirigent
 2. Jonas blev valgt.

 3. Økonomi
 4. Der har været en god omsætning, både til træffene, og I mellem dem.
  Og så blev der holdt en grillaften hernede I klubben, og vi kunne godt tænke os hvis der var flere der ville deltage til dette i fremtiden.
  Vi talte om til sidste bestyrelses møde, at købe en ny switch, for fortsat at kunne imødekomme behovet for giga pladser til træf.
  Dette undersøges igen, da priserne varierer meget. Og der ofte er udsolgt når vi endeligt bestiller.

 5. NT83
 6. NT83 var et super godt træf. Rigtigt godt at se så mange deltagere. Det håber vi på fortsætter i fremtiden. Vi manglede dog at sætte infoskærmen til at køre. Det retter vi op på i fremtiden.
  Næsten alle konkurrencer blev afviklet, dog med undtagelse af Bomberman, da Jonas havde glemt PS3, og var kørt hjem inden afholdelse. Martin hentede sin Wii og kørte bomberman på den istedet. Vi blev enige om at folk ikke gider sidde og se film på lærredet, så den plads helliger vi til konsol fremadrettet.
  Utroligt nok, rendte vi tør for Redbull og toast. Det vil vi se om vi ikke kan undgå i fremtiden.
  Opstilling og nedtagning gik fint, og der var også her godt fremmøde med folk fra hjælpegruppen.

 7. NT84
 8. NT84 bliver afholdt 14-16 Oktober 2011. Der er allerede nu en afstemning på sng.dk hvor man kan stemme på hvilket spil man gerne vil have der bliver konkurrence i. Lige nu fører cs 1.6 med 25 stemmer (Martin og Lars står for denne). Så gå endelig ind og stem, så vi kan få alles mening med. Udover det bliver det tager vi det nyeste Fifa eller pro evo soccer på PS3 (Jonas og Lars). Flat out er den sidste konkurrence vi tager med i denne omgang (Dan og Martin).
  Vi vil også denne gang sætte indbydelser op, Martin og flemming koordinere dette.

 9. Internet
 10. Vi har besluttet at vi beholder den 90/90 m/bit vi har nu. Og regner ikke med at høre nogle klager på dette. Den er stadig nogenlunde samme pris som da vi havde fullrate, så det er ingen problem økonomisk.

 11. Fælles rengøring
 12. Lørdag den 17/9 er der fælles rengøring i lokalerne. Lars, Jonas og Burs er hernede i forbindelse med en guild der afholder wow træf. Så vi er selvskrevet til at hjælpe. Derudover kommer Lars Mikkelsen, Robert og måske Dan.

 13. Fokus på opgaver
 14. Der har været lidt hængepartier, og Bjarne gjorde det lige helt klart omkring besvarelse af mails og at alt er på plads til træffene. Så vi sørger for at alt spiller. ligeledes at vi ser helst at "bod" pladserne er for folk der er der under hele træffet, samt nogle der betjener boden, et forslag kunne være at gøre pladserne gratis. Husk på de daglige opgaver, og pas dem.

 15. Evt.
 16. Priser i boden skal være på plads (og bestyrelsen følger guiden tidligere udmeldt), så medlemmerne kan se hvad ting vi har og hvad de koster.
  Vi snakkede om at få lagt alt vores hjemmeside lokalt på en pc Bjarne har doneret til klubben, istedet for at få det hostet mod betaling. Og dette bliver nok sat i værk inden for kort tid. Ikke noget der har indflydelse på hjemmesiden. robert forsøger om det er muligt at få et lokale til opbevaring af sager.
  Det er vedtaget at vi laver en tysklandstur, dato og omstændigheder kommer snarest.

BJarne