Dato
04/11-2011
Forfatter
BJarne
Titel
Bestyrelsesmøde 19/10-11
Emne
Bestyrelsesmøde 19/10-11Til stede: Martin, Jonas, Lars M, Robert, Bjarne, Thomas
Meldt afbud: Dan, Burs

 1. Valg af dirigent
 2. Økonomi
 3. NT84
 4. NT85
 5. Hjælpegruppen
 6. Evt.

 1. Valg af dirigent
 2. Jonas blev valgt.

 3. Økonomi
 4. Omsætningen op til NT84 var udmærket, hvilket også var tilfældet for omsætningen under træffet.
  Vi opretholdte desuden det fornuftige deltagerantal vi har set de sidste par træf, hvorfor entréindtægerne også ser fornuftige ud.

  Der er indkøbt en ny switch, da vi fandt en til en god pris.

 5. NT84
 6. Det var et rigtig godt træf, og der var en god stemning træffet igennem.
  Alle konkurrencer blev afholdt, og både Fifa 12 og Flat Out 2 havde mange deltagere (henholdsvist 13 og 20).
  Counter-Strike havde lavest tilslutning med 10 deltagere, hvilket også er ganske fornuftigt.
  Lodtrækningen foregik søndag klokken 12:00 efter planen.

  Teksten på indbydelsen til NT84 var utydelig, hvilket nok skal forbedres til næste gang.

  Opstilling og nedtagning gik hurtigt, da der var mange med til begge ting. Begge dele tog ca. 1½ time.

 7. NT85
 8. Konkurrencerne til NT85 bliver som følgende:

  Fredag 23:00 - Starcraft 2 (Lars M, Martin)
  Lørdag 15:00 - NHL Hitz 2002 (Jonas, Burs)
  Lørdag 21:07 - CoD UO (Dan, Martin)

  Martin har indbydelsen klar til den 1/11, så den er ude inden den 4/11.

  Vi laver æbleskiver til servering lørdag aften.

 9. Hjælpegruppen
 10. Formanden for hjælpegruppen skal fremover være med til bestyrelsesmøderne, så han er informeret om de beslutninger der bliver taget.

 11. Evt.
 12. Vi gentager lige, at bestyrelsesmødet altid er første onsdag efter træffet.

  Vi skal overvåge situationen mht. bemanding af bodpladserne.
  Hvis tingene ikke løser sig naturligt, kan vi overveje en bemandet bod.

på vegne af bestyrelsen Lars Søe Mikkelsen

BJarne