Dato
20/06-2013
Forfatter
Lars Søe
Titel
Bestyrelsesmøde 19/06-2013
Emne
BestyrelsesmødeMeldt afbud: Dan, Anders, Jens, Robert, Jonas, Martin, Lars M, Bjarne.
Til stede: Burs.

 1. Valg af dirigent
 2. Økonomi
 3. NT94
 4. NT95
 5. Opfølgning fra sidste møderef
 6. Opsang
 7. Eventuelt
 1. Valg af dirigent

  Jonas blev valgt.

 2. Økonomi

  Omsætningen mellem NT93 og NT94 var okay, mens entré indtægterne var rimelig gode, på trods af det lave fremmøde.

 3. NT94

  Bortset fra det lave deltagerantal forløb træffet fint. Der blev dog ikke arrangeret fællesspisning, hvilket vi kigger på til NT95 igen.

  Internettet røg en times tid fredag aften, pga. nedbrud hos EnergiMidt.

  I forhold til opstilling, skal vi være bedre til allesammen efter kigge efter om vi har husket det hele. Det er ikke kun indpiskeren der skal gå tingene igennem.

  Konkurrencerne blev afholdt og vejret viste sig at være godt nok til Kubb. Der var dog skuffende få deltagere til Rocket Arena 3 konkurrencen.

 4. NT95

  Konkurrencer:
  Baboviolent 2 - Fredag 22:00 (Martin, Lars M)
  Kubb - Lørdag 14:00 (Robert, Jonas)
  COD4 - Lørdag 20:00 (Martin, Anders)

  Vi tænder grillen lørdag aften. Martin sørger for at have en grill med.
  Martin laver indbydelse.

 5. Opfølgning på sidste møderef

  Jens har fortsat lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

 6. Opsang

  Vi kan allesammen have perioder, hvor vi ikke har mulighed for at lægge et stort arbejde i bestyrelsesarbejdet og SNG arbejde generelt. Vi skal dog blive bedre til at holde hinanden op på, at vi skal yde en godkendt indsats, og holde fokus på at det er os der driver foreningen.

  Det blev diskuteret hvorvidt vi helt skal droppe juni træffet, da der generelt er få deltagere. Det blev vi dog enige om at lade være med, da vi trods alt hygger os og tjener på træffet.

 7. Eventuelt

  Vi er blevet forhørt hvorvidt vi vil afholde træf for en lokal Counter Strike: Source klan. Vi forsøger at finde ud af noget med dem, men det kræver at det bliver en weekend, hvor et par bestyrelsesmedlemmer kan deltage.


 8. På vegne af bestyrelsen for Silkeborg Net Gruppe

  Lars Søe Mikkelsen

  Lars Søe